Voorwaarden registratie / account

Voorwaarden lidmaatschappen / account

Mindful fundament biedt verschillende producten en diensten aan, waar trainers & deelnemers gebruik van kunnen maken. Een lidmaatschap / account bij Mindful fundament is zowel voor deelnemers als trainers geheel kosteloos.

 

Account Trainers

Aanbod aanbieden

 • Jouw account wordt onder je persoonlijke voor – en achternaam aangemaakt. Je bedrijfsnaam wordt zichtbaar in de ondertitel.
 • Het is niet toegestaan om met je bedrijfsnaam een account aan te maken
 • In je profiel kun je het logo van je bedrijf uploaden zodat deze altijd zichtbaar is
 • als trainer kun je via “mijn fundament” jouw mindfulness based aanbod & media (audio en video) op de website van mindful fundament plaatsen. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training via de link in de omschrijving van het aanbod.
 • Het aanbod van een trainer moet gerelateerd  zijn aan een Mindfulness Based Programma. 
 • Alle audio en video uploads moeten ook gerelateerd zijn aan een Mindfulness Based Programma
 • In 2022 kunnen trainers ook direct in de webshop van mindful fundament hun aanbod aanbieden voor verkoop.
 • Zodra de webshop in werking wordt gesteld, zullen er specifieke voorwaarden worden opgesteld en verstrekt aan alle trainers die een account hebben.

Forum

 • Trainers kunnen deelnemen aan het forum op mindful fundament

Account Deelnemers

Forum

Deelnemers die een account hebben aangemaakt kunnen deelnemen aan het forum & favorieten selecteren in de mediatheek. Wanneer in 2022 de webshop in werking is, hebben deelnemers met een account inzage in aankopen & betalingen.

Hoe kun je ons bereiken?

Op onze contactpagina vind je alle manieren waarop je ons kunt bereiken.

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je 24 uur per  dag aanmelden voor een lidmaatschappen / account via het aanmeldformulier op onze website.

Je lidmaatschap gaat in direct na de aanmelding. 

Welke gegevens hebben we van je nodig?

Bij je aanmelding vragen wij je om de volgende gegevens aan ons door te geven (de met een sterretje aangeduide gegevens zijn verplicht):

 • Voor en achternaam
 • e-mail-adres *
 • beroepsvereniging lidmaatschapsnummer

Wijzigingen in je persoonsgegevens kun je online wijzigen via ‘Mijn profiel ‘ 

Hoe gaan we met jouw gegevens om?

Mindful fundament  heeft bescherming van je privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring op de website. Mindful fundament  houdt zich ook strikt aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt altijd het recht om je persoonlijke gegevens in te zien; dat kan online: via ‘Mijn fundament ‘ (kies na inloggen voor ‘Mijn gegevens’). Daar kun je die gegevens ook corrigeren of verwijderen.

Mochten we je gegevens voor de uitvoering van het product of de dienst in kwestie overdragen aan derden, dan zullen we met die bewerkers ook strikte afspraken maken over de bescherming van die gegevens. We zullen persoonsgegevens nooit om commerciële redenen aan derden ter beschikking stellen.

De bij punt 3 genoemde gegevens gebruiken we om:

 • Verbeteringen aan te brengen in de bij het lidmaatschap / account behorende producten
 • Nieuwsbrieven te kunnen toesturen (afmelding hiervoor is mogelijk via de Nieuwsbrief of via de contactgegevens in punt 3)
 • Je op andere manieren te informeren over bestaande dan wel nieuwe producten of diensten van Mindful fundament  (afmelding hiervoor is mogelijk via de contactgegevens bij punt 3)

Hoe kun je je afmelden?

Afmelden kan 24 uur per dag online, via ‘Mijn fundament ‘ (kies na inloggen voor ‘profiel verwijderen’). Je account en profiel worden direct verwijderd.

Disclaimer

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Maar als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je dan ook aan om altijd goed te letten op de datum van de publicatie die je leest, dan wel van de test, de prijspeiling of andere informatie die je gebruikt. Meer informatie is te vinden op de algemene disclaimer van de Mindful fundament .

Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze publicaties, de inhoud van onze website of de inhoud van andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, niet vermenigvuldigen of aan anderen beschikbaar wilt stellen, tenzij je daar onze uitdrukkelijke toestemming voor hebt gevraagd en/of gekregen. Datzelfde geldt voor onze merkenrechtelijk beschermde logo’s en predicaten. 

Wijzigingen

Om steeds up-to-date te blijven, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden; we zullen deze steeds zo veel mogelijk per 1 januari laten ingaan. Kijk dus aan het begin van het nieuwe jaar in deze voorwaarden, als je benieuwd bent naar de meest actuele stand van zaken.

Datum inwerkingtreding: 01 Mei 2021

 

 

Skip to content